Välkommen till Intercomp
Intercomp har lång erfarenhet av system och hårdvara för frakt- och logistikbranchen. Vi tillhandahåller såväl generella som skräddarsydda system för små och stora företag.
 

TransLite är vårt minsta fraktprogram som är ett utmärkt sätt att komma igång med ett modernt Transport Administrativ system.
 
ProTrans är vårt standard TA-system som har ett brett utbud av olika fraktmoduler till de flesta speditörer verksamma på den nordiska marknaden.
 
PT StreamServer är vårt största TA-system som har ett bredd utbud av olika fraktmoduler till de flesta speditörer som är verksamma på den nordiska marknaden. Det är en komplex och flexibel systemlösning.