PT StreamServer

PT StreamServer är vårt största TA-system som har ett bredd utbud av olika fraktmoduler till de flesta speditörer som är verksamma på den nordiska marknaden. Det är ett komplex och flexibel systemlösning som kan:

Kommunicera med de flesta på marknaden förekommande affärssystem oavsett plattform (36/38, AS400, W2000, NT, Novell, Workgroups).

Hantera de flesta i Norden förekommande frakthandlingar samt kommunicera med respektive speditionsbolag.

Avlasta företagets affärssystem genom att frilägga delar av fraktadministration.

Ge en central, lätt överblickbar frakthantering med distribuerade utskrifter av fraktdokument oavsett om leveranser sker från det egna lagret eller om det gäller lokala lager sprida i olika nordiska länder.

Underlätta uppgradering av dels det egna affärssystemet, dels säkerställer alltid en aktuell versioner av fraktdokument och EDI-kommunikation med speditören.

 

.

.