TransLite

TransLite är vårt minsta fraktprogram som är ett utmärkt sätt att komma igång med ett modernt Transport Administrativ system.

TransLite är mycket lätt att installera och använda.

Det innehåller stöd för ett fraktbolag oavsett vilken transportör man anlitar.

Programmet bygger upp sin kunddatabas steg för steg medan man skapar utleveranser.

Det går även att läsa in leveransadresser från eget affärssystem eller en Excelfil.

TransLite bygger på tre enkla men kraftfulla funktioner:
- Utskrift av fraktdokument
- Utskrift av en lastlista med dagens sändningar.
- Godssökning med koppling till transportörens webbsida

Tack vare sin enkelhet och låga pris betalar sig programmet snabbt då man dels minskar sina förbrukningskostnader, dels förenklar både utskriften av frakthandlingar och eventuell godssökning dagen därpå. Dessutom slipper man alla extra fraktavgifter från transportörens sida som avser hantering av omoderna fraktdokument. Det är värt att notera att man är inte låst med TransLite, utan kan när som hels uppgradera det till en större version, antingen när mängden gods ökar eller behov av stöd för fler samtidiga fraktbolag uppstår.