ProTrans

ProTrans är vår standard TA-system som har ett bredd utbud av olika fraktmoduler till de flesta speditörer som är verksamma på den nordiska marknaden.

ProTrans Standard är mycket lätt att installera och använda.

Det består av en eller flera fraktmoduler för respektive speditör.

ProTrans kan antingen köras fristående (som TransLite) med egen kunddatabas eller kan kommunicera med företagets eget affärssystem för att använda redan registrerade leveransadresser från orderhuvud.

Det finns många olika arbetssätt att välja mellan beroende på hur den egna logistikprocessen vid en utleverans ser ut.

Här följer några exempel på olika arbetssätt:
Interaktiv där lagerpersonalen anger i ProTrans ett ’"ordernr" från en plocklista/följesedel som man håller på att packa. ProTrans gör en "förfråga" hos affärssystemet och returnerar den korrekta leveransadressen. Nästa tryckning bestämmer antal kolli och adressdokumenten skrivs ut.

Batchutskrifter innebär att man skriver ut frakthandlingar genom ProTrans i förväg i samband med utskrift av plocksedlar / följesedlar från det egna affärssystemet.

Bakgrundsutskrift kan vara att föredra om man vill "gömma" ProTrans-bilden och styra utskriften av fraktdokument från affärssystemets egen beställningsbild. "Utskick" är ytterligare ett sätt som man kan använda ProTrans på. Här använder man textfiler eller Excel ark med ett valfritt antal adresser som underlag för en massutskrift av önskade fraktdokument.

ProTrans finns både i en-användar version och som en nätverksbaserad aplikation med flertal användare och stöd för distribuerade utskrifter av olika fraktdokument.

ProTrans bygger på FEM kraftfulla funktioner:
Kommunikation med de flesta affärssystem på marknaden
Utskrift av fraktdokument
EDI kommunikation med speditören
Godssökning med koppling till transportörens webbsida
Fraktstatistik med kostnadsuppföljning och exportfunktioner

Valfriheten med ProTrans är närmast oändlig och det är bara fantasin som sätter gränserna. Skulle ni trots allt behöva ytterligare funktioner som saknas i programmet idag, så är vi alltid beredda att lyssna på era synpunkter.

En investering i ProTrans betalar sig snabbt då man dels minskar sina förbrukningskostnader, dels förenklar både utskriften av frakthandlingar och eventuell godssökning dagen därpå. Dessutom slipper man alla extra fraktavgifter från transportörens sida som avser hantering av omoderna fraktdokument.

Tack vare sitt intuitiva och användarvänliga gränssnitt är ProTrans lätt att implementera och komma igång med. Det är värt att notera att man inte är "låst" med ProTrans standard, utan kan när som helst utöka med fler moduler och funktioner, antingen när mängden gods ökar eller behov av stöd för flera samtidiga fraktbolag uppstår.

 

.